Wentylacja

Wentylacja hali

Wrzesień 2019

Montaż czterech wentylatorów wyciągowych na dachu hali produkcyjnej, które mają za zadanie usunięcie nadmiernej ilości zanieczyszczonego powietrza wytwarzanego przez maszyny. Automatyka urządzeń została oparta na falownikach w celu wygodnej regulacji usuwanego powietrza.