Chłodnia

Montaż mroźniczego zespołu sprężarkowego

listopad 2019

Zamontowanie agregatu mroźniczego „Kosmos”. Montaż polegał na umiejscowieniu wszystkich trzech sprężarek wraz z odolejaczem, wymiennikiem freon-ciecz oraz zbiornikiem. Skraplacz został zamontowany osobno. Automatyka agregatu została dobrana odpowiednio do całego układu i zabezpieczona przed działaniem warunków atmosferycznych. Wszystkie elementy zostały sprawdzone pod względem poprawności działania a także przeprowadzono próbę ciśnieniową.